English English | Magyar Magyar  

Rúry na použitie za vysokých teplôt (kotlové) podľa EN 10 216-2 / DIN 2448

Uvedené rúry sú vyrábané zo žiarupevných uhlíkových, nízkolegovaných a legovaných ocelí, ktoré znášajú vysoké zaťaženia pri vysokých teplotách a tlakoch. Tieto rúry sa používaju na súčasti energetických a petrochemických zariadení ako sú kotly, parovody, prehrievače pary a pod.

Informatívne porovnanie ocelí pre kotlové rúry podľa STN 42 0251 s DIN 17175 a EM 10 216-2 sú sťiahnuteľné nižšie.

Dokumenty na stiahnutie