English English | Magyar Magyar  

Kontakt

Vawex s.r.o.
Novozámocká 4B
949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO: 34118136
IČ DPH: SK2020410260

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
IBAN: SK59 7500 0000 0040 2190 3194
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Telefón:
+421 / 37 / 658 61 71
+421 / 37 / 658 61 73
+421 / 37 / 657 52 85
+421 / 37 / 657 52 86
+421 / 37 / 657 52 87

Fax:
+421 / 37 / 658 61 72
+421 / 37 / 692 10 99

E-mail:
mail@vawex.sk

Predaj kúrenárskeho, vodoinštalačného a plynoinštalačného materiálu
tel.: +421 / 37 / 692 10 18

Predaj oceľových rúr a fittingov z čiernej ocele
Milan Vanyo ml.
manažér predaja
tel.: +421 / 37 / 692 10 07
e-mail: vanyomi@vawex.sk

Predaj oceľových rúr a fittingov z nehrdzavejúcej ocele
Ing. Roman Červenák
manažér rozvoja obchodu
tel.: +421 / 37 / 692 10 06
e-mail: rcervenak@vawex.sk

Ekonomické oddelenie
Ing. Iveta Vanyová
ekonomicko-personálny manažér
tel.: +421 / 37 / 692 10 02
e-mail: ivanyova@vawex.sk

Logistika a sklad
Gabriela Bencová
manažér logistiky
tel.: +421 / 37 / 692 10 15
e-mail: gbencova@vawex.sk

Ako nás nájdete:


Zväčšiť mapu