English English | Magyar Magyar  

Služby

Naša firma v rámci služieb zákazníkom ponúka nasledovné činnosti:

- dodávku a montáž rozvodov ÚK, vody a plynu
- rekonštrukcie plynových kotolní, ústredných kúrení atď.
- vypracovanie ponukového rozpočtu a návrh vykurovacích systémov
- rezanie oceľových potrubí na mieru podľa želania zákazníka
- dovoz a rozvoz tovaru po celom SR aj zahraničí