English English | Magyar Magyar  
Rozvádzač kompletný R2
Rozvádzač kompletný R2
Cena: 31.29 € / 942.64,- Sk
KR.0.R.02.20.12
ks
Rozvádzač kompletný R3
Rozvádzač kompletný R3
Cena: 36.01 € / 1084.84,- Sk
KR.0.R.03.20.12
ks
Rozvádzač kompletný R4
Rozvádzač kompletný R4
Cena: 51.63 € / 1555.41,- Sk
KR.0.R.04.20.12
ks
Rozvádzač kompletný R5
Rozvádzač kompletný R5
Cena: 57.68 € / 1737.67,- Sk
KR.0.R.05.20.12
ks
Rozvádzač kompletný R6
Rozvádzač kompletný R6
Cena: 58.49 € / 1762.07,- Sk
KR.0.R.06.20.12
ks
Rozvádzač kompletný R7
Rozvádzač kompletný R7
Cena: 72.00 € / 2169.07,- Sk
KR.0.R.07.20.12
ks
Rozvádzač kompletný R8
Rozvádzač kompletný R8
Cena: 81.89 € / 2467.02,- Sk
KR.0.R.08.20.12
ks
Rozvádzač kompletný R9
Rozvádzač kompletný R9
Cena: 76.51 € / 2304.94,- Sk
KR.0.R.09.20.12
ks
Rozvádzač kompletný R10
Rozvádzač kompletný R10
Cena: 77.01 € / 2320.00,- Sk
KR.0.R.10.20.12
ks
Rozvádzač kompletný R11
Rozvádzač kompletný R11
Cena: 109.36 € / 3294.58,- Sk
KR.0.R.11.20.12
ks
Rozvádzač kompletný R12
Rozvádzač kompletný R12
Cena: 105.06 € / 3165.04,- Sk
KR.0.R.12.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP2
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP2
Cena: 48.99 € / 1475.87,- Sk
KR.RP.02.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP3
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP3
Cena: 68.38 € / 2060.02,- Sk
KR.RP.03.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP4
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP4
Cena: 99.99 € / 3012.30,- Sk
KR.RP.04.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP5
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP5
Cena: 118.53 € / 3570.83,- Sk
KR.RP.05.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP6
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP6
Cena: 145.38 € / 4379.72,- Sk
KR.RP.06.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP7
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP7
Cena: 133.25 € / 4014.29,- Sk
KR.RP.07.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP8
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP8
Cena: 173.52 € / 5227.46,- Sk
KR.RP.08.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP9
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP9
Cena: 153.14 € / 4613.50,- Sk
KR.RP.09.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP10
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP10
Cena: 177.89 € / 5359.11,- Sk
KR.RP.10.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP11
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP11
Cena: 175.51 € / 5287.41,- Sk
KR.RP.11.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP12
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s uzatváracím ventilom RP12
Cena: 177.62 € / 5350.98,- Sk
KR.RP.12.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK2
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK2
Cena: 96.80 € / 2916.20,- Sk
KR.PR.02.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK3
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK3
Cena: 127.43 € / 3838.96,- Sk
KR.PR.03.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK4
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK4
Cena: 155.54 € / 4685.80,- Sk
KR.PR.04.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK5
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK5
Cena: 183.33 € / 5523.00,- Sk
KR.PR.05.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK6
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK6
Cena: 211.25 € / 6364.12,- Sk
KR.PR.06.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK7
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK7
Cena: 239.20 € / 7206.14,- Sk
KR.PR.07.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK8
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK8
Cena: 267.14 € / 8047.86,- Sk
KR.PR.08.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK9
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK9
Cena: 294.73 € / 8879.04,- Sk
KR.PR.09.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK10
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK10
Cena: 322.98 € / 9730.10,- Sk
KR.PR.10.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK11
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK11
Cena: 350.93 € / 10572.12,- Sk
KR.PR.11.20.12
ks
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK12
Rozvádzač na podlahové vykurovanie s termostatickým ventilom a prietokomerom ROPNK12
Cena: 378.88 € / 11414.14,- Sk
KR.PR.12.20.12
ks