English English | Magyar Magyar  

História

Firma Vawex spol. s r.o. bola založená 16.3.1995 rodinou Vanyových ako obchodno-skladovacia spoločnosť na predaj kúrenárskych, vodoinštalačných a plynárenských produktov.

Hlavné míľniky spoločnosti:

Jún 1998 – presťahovanie firmy do areálu STS Nitra na Levickej ulici
December 1998 – zahájenie predaja oceľových rúr a príslušenstva pre elektrárenský priemysel
Máj 2000 – rozšírenie skladovacieho areálu na 800 m2
December 2000 – rozšírenie predmetu podnikania o medzinárodnú cestnú nákladnú prepravu s rozvozom tovaru k zákazníkovi
November 2005 – zahájenie výstavby obchodno-skladového areálu na Novozámockej ulici 4/B
November 2006 – otvorenie novostavby areálu na Novozámockej ulici